Home

Om koret Kor é Vi i Bergen.

Foto: Inger C. Skåret

Kor é Vi er et blandakor med 50 sangglade mennesker som øver hver onsdag i Ytrebygda kirke i Blomsterdalen fra kl. 19.00-21.30. 

Dagens medlemmer er fra 40 år og oppover og kommer fra Bergensområdet.

Vi har sunget samtidsmusikk av blant andre Rutter, Whitacre, Gjeilo og Nystedt, musikalutdrag fra Les Miserables og Phantom of the Opera, klassiske verk, samt folketoner og musikk av Grieg.


Våren 2024 skal vi fremføre Missa in honorem Sanctae Ursula av Johann Michael Haydn med orkester i samarbeid med flere kor i Bergen.

Maria Therese Bersås er vår faste dirigent. Hun har utdannelse fra Griegakademiet og Norges Musikkhøgskole og er utøvende sanger i Bergen.

Har du lyst å synge i koret vårt?

Vi har korøvinger på onsdager fra kl 19 til 21:30 i Ytrebygda kirke i Blomsterdalen.
Ta gjerne kontakt med oss på forhånd før en av korøvingene eller kom innom uanmeldt for å høre oss og se hvordan vi har det.


Våren 2024 skal vi i samarbeid med andre kor i Bergen fremføre "Missa in honorem sanctae Ursulae" av Johann Michael Haydn.


Vi har plass til nye medlemmer i alle stemmegrupper.


Høres det interessant ut?

Korets styreleder heter Nina Elin Andresen og kan kontaktes på SMS/telefon 922 85 794 eller på epost ninaelin.andresen@gmail.com.